Network - Projects overview

Hello, we are here to help you.

Martijn Peters' Network is a group of volunteers who are commited to the maintenance and preservation of certain types of websites. E.g. neighborhood websites and interactive reptile keepers communities. Certain projects are independently registered as a charity at the Chamber of Commerce in Eindhoven.

Martijn Peters' Netwerk bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud en behoud van bepaalde type websites. Zoals buurtwebsites en interactieve reptielenhouders gemeenschappen. Bepaalde projecten staan zelfstandig als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

phpBB

We are specialized in the maintenance, management, modification and merging of phpBB forum software. Since 2001 we are proudly using the reliable, powerful and safe software of the phpBB foundation for our projects. phpBB is known for the implementation of only necessary features and great ways to adjust the software to your own needs. This makes phpBB to the ideal platform for online discussions, but is less suitable for administrators who have insufficient knowledge.

Wij zijn gespecialiseerd in het onderhoud, beheer, aanpassing en samenvoeging van phpBB forumsoftware. Sinds 2001 gebruiken we vol trots het betrouwbare, krachtige en bovenal veilige softwarepakket van de phpBB foundation voor onze projecten. phpBB staat bekend om het weglaten van overbodige functionaliteiten en de hoge mate van aanpasbaarheid aan de eigen behoeftes. Dit maakt phpBB tot het ideale platform voor online discussies, maar is minder geschikt voor beheerders die over onvoldoende kennis beschikken.

Screenshot Slangenforum Screenshot Reptielenforum

Contact

Want to work with us? Just send us an email.

Follow us

We are on...

© 2001 - 2015 Martijn Peters